Velkommen til VIBBIO!

VIBBIO Productions har blitt en del av VIBBIOs community.

Dette endrer noen ting – og samtidig skaper det nye, smartere muligheter – for våre kunder.

Her er hvordan:

1. Vårt hovedformål er å bidra til at bedrifter enkelt skal kunne ta i bruk video som kommunikasjonsverktøy til de fleste formål, både internt og eksternt.

2. For å oppfylle dette målet, trengs en smart teknologisk løsning som muliggjør at ikke-eksperter enkelt kan skape riktig video til ønsket formål.

3. Dermed kan videoinnhold skapes av brukere overalt i en bedrift, noe som bidrar til økt effektivitet og engasjement – og samtidig med nær null-kostnad per video.

4. Vi har bygget en videoplattform som er skreddersydd nettopp for å ivareta bedriftskunder på en troverdig og helhetlig måte;

VIBBIO - The Video Creation Platform - alt du trenger på ett sted!

En bedriftskonto i plattformen skaper en effektiv hub for all videokommunikasjon:

1. Bedriftens visuelle profil bygges inn i kontoen, og er dermed alltid implementert riktig i videoer

2. Skybibliotek til samling av eksisterende visuelt materiell – som kan gjenbrukes og resirkuleres

3.  Prosjektverktøy, hvor man med 3 enkle steg guides til å skape rett video til ønsket bruk

4. 1-klikk versjonering , slik at eksisterende prosjekter kan gjenskapes i nye formater, ulike språk, tilpasses andre avdelinger/land etc

5. Services – en portal til bestilling av tilleggstjenester fra relevante frilansere og spesialister*

*Ved bruk av frilansere til filming vil man motta alt av brukbart råmateriell, laste opp til biblioteket, og dermed ha visuelt innhold og bakgrunnsbilder for mange ulike prosjekter over lang tid.

Tidligere arbeid 😍

Kontakt oss!

Tidligere kunder av VIBBIO Productions tilbys 10% rabatt på en 3-måneders prøveperiode av plattformen ved signering før juli 2019.